Så kan traktorn hjälpa en bonde

Ordet ”traktor” kommer av det latinska ordet trahere, vilket betyder ”dra”. Det är också just det som en bonde framförallt använder sin traktor till – att dra alla de redskap som gör jordbruket lättare. Man skiljer vanligtvis på jordbruksmaskiner och jordbruksredskap. Maskinerna, till exempel skördetröskan, har nämligen en egen kraftkälla, medan redskapen måste släpas av en extern kraftkälla, som en traktor. Exempel på redskap som hjälper en bonde i arbetet är jordfräs, plog och harv. Alla dessa redskap används för att bearbeta åkermarken inför odling. Traktorn är på det sättet den moderna motsvarigheten till en arbetshäst, men med traktorns betydligt större kraft möjliggörs bearbetning av större ytor. Utan traktorn skulle det således inte vara möjligt att driva ett modernt jordbruk.

Traktorn kan dock även vara till hjälp utanför åkern. Dess kraft kan till exempel användas för att bogsera en maskin från en plats till en annan på gården, eller till att bära tunga laster. Vissa av de redskap som en bonde använder kan också bäras av en traktor, till exempel slåttermaskiner, växtskyddssprutor och harvar.

Lika oumbärlig som en traktor är för en bonde, kan vissa utbildningar vara inom andra yrken som innebär att man måste leda ett team – vilket omfattar de allra flesta kontorsbaserade yrkena. Alla som jobbar på ett kontor kan till exempel ha användning för en ledarskapsutbildning, oavsett om de redan jobbar som chef, strävar efter att bli det, eller helt enkelt tillfälligt leder ett projekt. Man hittar ledarskapsutbildningar som passar alla faser i ens yrkesliv hos Advantum.