Traktorns historia

Traktorns intåg i det svenska jordbruket fick en avgörande betydelse för dess utveckling. Innan traktorn kom in i bilden användes olika dragdjur, i Sverige ofta arbetshästar såsom ardennerhästar eller nordsvenska brukshästar. Så småningom kom dessa hästar alltså att bytas ut mot traktorer. Hästarna användes också, förutom som arbetsdjur, som transportmedel. Även denna uppgift kom med tiden att tas över av motordrivna fordon i form av bilar.

De första traktorerna

År 1908 användes den första traktorn i Sverige. Det var en International Harvester och de lyckliga ägarna bodde Nyckelby gård i Uppland. I början av 1900-talet väcktes ett intresse för att skaffa traktorer till de svenska, större jordbruken. Traktorerna gav möjlighet till att använda sig av större, tyngre maskiner i jordbruket. Traktorerna var relativt dyra, och det var främst de stora lantbruken i USA som använde sig av dem. Men omkring år 1920 sjönk priserna och fler och fler kunde köpa in en traktor. Efter det andra världskriget hade det gått så långt att de allra flesta jordbruk använde sig av traktorer. År 1952 passerade antalet traktorer antalet hästar inom det svenska jordbruket. Denna utveckling hade skett snabbt, under bara några tiotals år.

Men redan på 1700-talet lades grunden för dagens traktorer, då den första motordrivna vagnen skapades. Detta var en ångdriven vagn skapad i Frankrike. När sedan förbränningsmotorn skapades på 1800-talet kunde bättre motordrivna fordon skapas, och den första riktiga bilen byggdes. Det är på denna grund som dagens traktorer vilar. Idag är bilen och traktorn helt skilda från varandra, men har fortfarande samma grundläggande teknologi. Idag finns både traktorer och bilar i många olika märken och modeller. Ett populärt märke på bilar är KIA. Det är enkelt att köpa en KIA som ny bil, och du får då en pålitlig och säker bil.

Traktorns betydelse

I och med traktorns intåg blev det svenska jordbruket mycket effektiviserat. Traktorn innebar att en man kunde uträtta mycket mer arbete än han tidigare, med hjälp av hästar eller oxar, kunnat göra. Traktorns intåg blev en del av industrialiseringen av jordbruket. När en traktor införskaffats krävde en gård inte lika mycket arbetskraft, och fler och fler började istället att arbeta i fabrikerna i staden. Det var främst de stora, ihopslagna gårdarna som hade råd att införskaffa en traktor.

En traktor kräver heller inte, till skillnad från hästen, omsorg och mat även när den inte används. En häst måste hela tiden tas omhand och fodras, även de tider på året då den inte arbetar så mycket, medan en traktor bara kräver bränsle då den faktiskt används.