Traktorer och olyckor

Att köra traktor eller annan typ av lastmaskin kan vara riktigt kul och något som många unga drömmer om. Säkerheten är idag betydligt mer avancerad än vad den var för 50 år sedan men trots detta sker en hel del olyckor i Sverige.

Inom lantbruket är olyckorna ett av de största problemen och avsätter en större andel än i skogsbruket. Oftast sker det i på-och avstigning eller genom tvivelaktig arbetsteknik eller genom att traktorn helt plötsligt börjar rulla. Även på vägarna kan trafikolyckor förekomma men är dock mindre vanligt. Förarna kan genom trötthet eller genom sämre ergonomiska förarhytter, förbise säkerhetsåtgärder och glömma bort vissa saker när de stiger av eller på traktorn.

Därför är det mycket viktigt att endast behöriga personer får köra maskinerna och om det handlar om en mindre van person, skall alltid en extra förare finnas med på plats. Traktorn skall även vara utrustad med instruktionsbok och första hjälpen-låda och regelbundna kontroller är mycket viktigt.

Att ha barn med sig i traktorn eller anläggningsmaskinen är naturligtvis inte att rekommendera men om det ändå sker måste man vara ännu mer vaksam på säkerheten och aldrig lämna barnet utan tillsyn.