Olika modeller av traktorer

Skogstraktorer

En skogstraktor eller skogsmaskin ska kunna gå i svår terräng och utföra drivning och skogsvård. Det är oftast dieseldrivna traktorer med framdrivning eller med förmåga att överföra kraften till lyftkranar och dylikt. Till skogsmaskinerna hör varianter som:

  • Drivare
  • Skördare
  • Kvistkapare
  • Buntare
  • Stubbrytare
  • Planteringstraktor eller planteringsmaskin m.fl.

Som man kan höra på de olika benämningarna ska maskinerna kunna fälla kvistar, transportera virke, bunta ihop träd, såga ned dem, lyfta virke och mycket mer.

Hjullastare

Dessa traktorer har frontlast och ska kunna lasta eller hantera grus, sten, sand och flis med en skopa framtill. Det kan liknas lite vid en grävskopa men kan inte gräva utan enbart lasta. Hjullastare finns även i mindre modeller på arbetsplatser och lager eller byggarbetsplatser och har då en pallastare fram. De är perfekta även för förvaltning av parker och fastighetsskötsel.

A-traktor och EPA-traktorer

Som alternativ till mindre traktorer kan man använda en A-traktor eller en EPA-traktor. Det är i regel vanliga personbilar som är ombyggda för att utföra en del dragarbete i mindre skala. Förarhytten är i stort sett densamma men baksätet ska vara ombyggt så att passagerare eller gods inte får plats. Däremot måste förarhytten ha stabila tak och väggar samt ha en störtbåge. En EPA-traktor eller en A-traktor ska enbart fungera som dragfordon och har därmed dragkrok baktill.

En EPA-traktor ser ut som en minilastbil eller en liten traktor och används främst till jordbruket och brukades flitigt under 1900-talets första hälft då de ansågs betydligt billigare.

Idag fungerar EPA-traktorer lite som en symbol och intresserar många traktorveteraner och ungdomar som börjar köra dem innan de får lova att köra andra fordon.

Grävmaskiner

En grävmaskin ingår i klassen motorredskap och används till markunderhållning, rivning, byggen m.m. Det kan t.ex. vara bulldozers , grävmaskin och traktorgrävare och går även under namnet anläggningsmaskiner.